Unicef wil kinderen naar school, met onze hulp

Beste internationale organisaties: daar hoort Unicef bij met steun voor kinderen en onderwijs in veel landen zie hun Jaarverslagen; Unicef-NL besteedde in 2017 bv bijna 51 miljoen euro, echt teveel projecten om op te noemen

We steunen Unicef sinds 1987, met verkoop van kaarten, kalenders, kaarsen en wat ze nog meer hebben; onze verkoop sinds 1987 schatten we op meer dan 150.000 euro; tot begin jaren 2000 tussen 5 en 10 duizend gulden per jaar; in die tijd waren er veel verkoopgroepen en winkels in het hele land; organisatorisch was het niet erg efficient geregeld
De verkoop van Unicefkaarten verzorgt uitgeverij Belarto sinds 2014; veel kado-artikelen verkopen via de Unicefshop

Aktie-programma’s. Voor 8 t/m 15 juni 2019 organiseert Unicef in Kenya de Rift Valley Marathon-2
In Nederland organiseert Unicef een “Strong Viking 2018” wedstrijd, waaraan kinderen kunnen meedoen die zelf een project met 250 euro opbrengst hebben gedaan

Bijzonder programma 2017 “Kinderen op de vlucht”; download dit profielwerkstuk, het leert je alles ook het slechte beleid van ons land met asielkinderen: nodeloos verhuizen, soms in de cel voor bijna niks, willekeur bij uitzetting

De gewone acties zijn bij ons voorlichting bv door spreekbeurten op scholen en geld werven met verkoop van kaarten, kalenders, knuffels en zo; ook sponsor-acties met scholen, bijvoorbeeld met hardlopen; elders in de wereld speciale acties: 2006 actie tegen malaria in Somalie, 2003 actie tegen landmijnen

Bijzondere prestatie van Unicef is het Verdrag voor de Rechten van het Kind, aangenomen op 20 november 1989; het wordt nog lang niet uitgevoerd, nergens krijgen kinderen de rechten die ze van dit verdrag moeten krijgen ook bij ons niet; dus houd Unicef in de gaten en doe mee met hun acties