UGANDA 2007: MOET JOSEPH KONY TERECHTSTAAN?

Die vraag stelde AFRIKA NIEUWS eind november 2007:

Moet Joseph Kony terecht staan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, ook als dit het vredesproces in Oeganda negatief beïnvloedt?

Op 3 december heb ik gereageerd:
Ongetwijfeld … heeft Kony de doodstraf verdiend, … mag elk gerechtshof dat op menselijkheid is gebaseerd hem berechten, zelfs op de zuidpool of in de woestijn, want de misdaden zijn tegen ieder van ons – heel de mensheid, gericht.

Maar … als we op goede gronden geen doodsstraf willen [er zijn zóveel risico`s op fouten en onterechte veroordelingen] … dan moeten we mét de misdadigers samen verder leven. Er zit niet anders op, hoe zwaar dat ook kan zijn. Afrika is een continent dat dit probeert met ceremonien, bij Aziaten overheerst meer stilte en zwijgend meedragen tot in je graf.

De getroffen levensgemeenschap moet in dit verder-leven-proces centraal staan, maar de wensen van de bevolking zijn – in theorie – niet automatisch doorslaggevend. Ook daar kan teveel manipulatie zijn, haat- en wraak-gevoelens, die de beste / minst slechte oplossingen in de weg staan.

Dus moet Kony niet naar het buitenland ver weg worden berecht. Maar hij moet in het land van zijn misdaden opgenomen worden in het proces van herstel-behandelingen. Vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap moeten hierbij betrokken worden – we zijn immers állemaal in onze menselijke waarde aangetast en bedreigd, door Kony en zijn talrijke collega`s in heel veel landen.

En de richting van de behandeling moet zijn: herstel van de gemeenschap, wat meebrengt dat de daders erkennen. En dat zij mee werken aan herstel van de gemeenschap. Of het europese systeem van – relatief luxueuze – vrijheidsstraffen een goed bijdrage is aan dit herstel, moeten we zeer betwijfelen. Het herstelproces – Wiedergutmachung, zoveel mogelijk voor alle slachtoffers – gaat vele jaren duren. Daarin moet erkenning van hun misdaden door de daders een plaats vinden, ook al weigeren ze dat misschien in het begin. En uiteraard mogen ze niet opnieuw kansen krijgen voor de macht.

“Onze” landen kunnen een rol spelen door langjarig deel te nemen in “advies-raden voor verzoening, gerechtigheid en wederopbouw”. Uiteraard met mensen die met land en cultuur vertrouwd zijn, en met een langlopend budget, dat een beetje aangepast moet zijn aan de taken die er liggen.

Lees ook de andere commentaren op de site van AFRIKA NIEUWS:  october 2013; aankondiging kinderboek over Kony. Achtergrond van de tegenstellingen in het boek: De Tovenaar van de Nijl, zie de recensie. Deze site is top voor iedereen met Afrikaanse vrienden.