Pasen, Pesach, Lentefeest

#1. Pasen, Pesach, Lentefeest

Pasen is de zondag na de eerste volle maan na zonnewende 21 maart.
Dit is bepaald door het Concilie van Nicea in het jaar 325. Lentefeest, bekend bij alle volkeren, culturen en religies. We noemen het Pasen, duits Ostern, engels Easter, frans Pâques, italiaans Pasqua, spaans Pascua.

Je viert het met lekker eten. Met eieren van de kip of van chocolade. Met figuren van paashazen, kuikentjes, jonge dieren en eieren in sierlijke boomtakken. De paashaas is een duitse uitvinding, in Nederland pas voor het eerst in 1825 vermeld. Tekens van nieuw leven, al bekend in religies en volksgebruiken van de Germanen.
Daarbij horen ook de paasvuren waarmee de boze wintergeesten worden verjaagd. In Spanje en Zwitserland is dit nog een levend volksgebruik. In ons land vind je het nog, onder andere, overal in Twente.

Veel mensen weten weinig van de oorsprong van het feest. En ook niet van de betekenis en gebruiken bij de godsdiensten in de wereld. In de christelijke wereld is Pasen de herdenking van de verrijzenis: Jezus Christus toonde zich weer levend aan zijn leerlingen op de dag van het joodse paasfeest.

Voor joodse mensen is Pesach de herdenking van de uittocht uit Egypte. Dat verhaal staat in het bijbelboek Exodus. Het is de herdenking van Gods grote daden voor het volk Israel, de bevrijding uit de slavernij. Het valt op de dag van de nieuwe maan na 21 maart, niet op een zondag, en duurt 7 dagen. Het feest begint op de vooravond met de seider-maaltijd. Daarbij worden de bekende matzes gegeten, plat brood van ongegist deeg.

Enkele leuke producten voor de paastafel

€ 2.95 incl BTW
€ 9.95 incl BTW
€ 4.50 incl BTW
€ 1.75 incl BTW