Wereldvoedseldag en … lagere chocoladeprijs voor klanten

Wereldvoedseldag en … lagere chocoladeprijs voor klanten van Tony’s Chocolonely

Wereldvoedseldag was laatst 16 october, Dario Soto Abril vertelt over cacao-armoede. Hij is wereld leider van Fair Trade International. Hij leest een rapport over de FairTrade-boeren in Ivoorkust, dat is het meest beruchte cacao-land. Een FairTrade-boer/in moet 2.5 keer zoveel verdienen als hij/zij nu krijgt. Voor het laagste levenspeil dat daar nog menselijk is. En dat is toch waar Fair Trade voor staat, een menswaardig inkomen voor je werk

Wat kunnen en moeten de cacaoboeren doen? Als hun oogst drie keer zo groot wordt, helpt dat nog niet genoeg omdat de prijzen niet meegroeien. Meer gewassen verbouwen helpt ook niet, ook dat maakt de winst niet groot genoeg

En dan bedenkt Dario dat de “gewone cacao-boer/innen” in Ivoorkust het nog veel slechter hebben. Die hebben geen minimumprijs, die hebben geen premie. We kunnen er niet omheen: we moeten een ander systeem maken met een leefbaar inkomen voor iedereen. Waarbij de klant meer moet betalen én het bedrijfsleven meer moet doen voor de arbeiders in plaats van voor de topmanagers, aandeelhouders en buitenlandse multinationals. Dario roept alle partijen op te gaan onderhandelen om tot een leefbaar inkomen te komen

De logica spat er aan alle kanten vanaf: noodzaak is: meer betalen.

Tony Chocolonely en hun groothandel Barbosa do Brasil hebben dat niet begrepen, toen ze dit voorjaar per 3 april de prijs voor consumenten verlaagden: hoe kun je zo dommer dan dom zijn? De inkoop was goedkoper geworden, ja de wereldmarkt-prijs was gedaald en fair trade betaalt een bedrag boven die marktprijs. In Ivoorkust verlaagde de regering de prijs voor de boer met 730$ per ton. In Ghana hield de regering vast aan de boerenprijs en betaalde het verschil uit de belastingen

Voor de boeren in Ivoorkust hebben ze de premie verhoogd tot 400$, 225$ hoger. Maar evengoed blijft de achteruitgang voor de boer ruim 500$. Moet je dan toch een kadotje geven aan de klant in Europa? Ons betoog is al jarenlang: het is onontkoombaar dat de consument meer moet gaan betalen. Betere zaden, meer diverse productie, opbrengstverhoging brengt alles bij elkaar niet genoeg op voor een leefbaar inkomen. Het verhaalvan Tony’s…

Toen hebben wij bij Tony en Barbosa geprotesteerd tegen de prijsverlaging – ze hadden het geld ook op een of andere manier naar de boeren kunnen sturen! Hun antwoord was niet te geloven: “daar hebben we niet aan gedacht”. Je hebt er niet aan gedacht terwijl je een grove vorm van diefstal pleegt van je eigen producenten. De grote protesten die logisch zouden zijn, zijn mij helaas ontgaan, in de pers niet gezien

We kennen ook andere chocolade: Divine Chocolate van Kuapa Kokoo in Ghana. Zij zijn voor 44% eigenaar van de fabriek en delen zo in de winst van de hele groep van bedrijven. Zij hebben wel de consumenten prijs zelfs verhoogd, door de reep 10 gram lichter te maken, 90 in plaats van 100 gram. Om zo de boeren aan een eerlijker inkomen te helpen

Op dit moment is Divine de eerlijkste chocolade in de hele markt. Bovendien hebben ze een uitgebreid pakket aan goede en bijzondere smaken, dus reden te meer om Divine eens te proberen!

Enschede 29 oktober 2018, Jan H.C.Velterop