De Masai horen bij de nilotische herdersvolkeren, die met hun kudden rondtrekken en zich niet in dorpen vestigen; hun leefgebied ligt in het zuiden van Kenya en het noorden van Tanzania in Oost Afrika De Masai bereikten hun tegenwoordige woongebieden vanuit het noorden rond het jaar 1700; hun levenswijze heeft zich ontwikkeld uit de veehouderij […]