#1. Het LEGA-volk, ook Warega genoemd. Hun traditie is leven in kleine groepen in een dorp. De chief is hoofd van de belangrijkste familie, maar heeft geen centrale macht. Het hele sociale leven wordt geregeld door het Bwami genootschap, waar iedereen bijhoort. Er zijn zeven rangen voor de mannen en vier voor de vrouwen. De […]