Wegwezen of mensenrechten?

Sudanese vluchteling in Engeland. Vier augustus vorig jaar loopt hij door de Eurotunnel. Van Calais naar Engeland, dat is oppassen. Botsing met 160km per uur overleef je niet. Hij is direct gevangen genomen. Vastgezet omdat hij treinen in gevaar brengt! Nu toch verblijf gekregen, echt vluchtelingschap is een belangrijker gegeven. Wanneer gaan we in Europa denken vanuit mensenrechten? zou dat geen voorrang moeten hebben?