Venezuela, sinds honderd jaar.

Land is meer dan 900.000 km2 groot met bijna 30 miljoen inwoners. Het is verdeeld in 23 deelstaten. De inkomsten van de staat komen voor >90% uit de olie. Overgrote deel van de mensen is katholiek. Ongeveer tweederde leeft onder de armoede-grens.

Land van economische crisis. Rantsoenen voor alle levensmiddelen. Vaak prijsverhogingen. Olie-miljarden die in prive-zakken verdwijnen. Enorme criminaliteit met veel moorden en roven.
Er komen verkiezingen in 2016. De mensen zijn de armoe en staatscontrole zat. President Hugo Chavez kwam in 1998 aan de macht na een lange crisis-periode vanaf 1992. Maar hij heeft de gehoopte verbeteringen niet gebracht.

Het land is rijk aan natuur. Opvallend zijn de tafelbergen, die vaak ook eigen planten- en dier-soorten hebben, die nergens anders bestaan. Zulke bergen vind je verder alleen in Brazilie. Van de natuur is heel veel nog niet ontdekt. Exclusief is ongeveer een kwart van de reptielen, bijna 40% van de 21.000 planten, de helft van de amphibien. Dat biedt voor de toekomst kansen voor nationale parken en natuur-toerisme. Tot nu is het toerisme vooral gericht op Isla Margarita met zijn zee-reservaten en op de hoofdstad Caracas.

De landbouw is sterk achtergebleven na 1940, toen de olie in opkomst was. 3% van de landeigenaren hebben samen 70% van de grond. In 2009 hebben 180.000 landloze gezinnen land gekregen. Maar tot 2006 zijn jarenlang zijn veel landloze boeren vermoord.
Door de staatsbemoeienis is de landbouw opbrengst achteruit gegaan. Het meeste voedsel wordt ge-importeerd uit Colombia en de Verenigde Staten.

Hier ziet u enkele boeken over Venezuela

€ 4.95 incl BTW