Overzicht COLOMBIA – zoekt toekomst na terreur

COLOMBIA ZOEKT TOEKOMST NA TERREUR

2021-05-14  Volkskrant:  Onlusten, politie-geweld, mislukt vredesaccoord

2021-03-03 Trouw Het Vredestribunaal besloot in augustus 2020 tot maatregelen om de massagraven in Medellin te beschermen om te verhinderen dat ze verdwijnen

Beste site over Colombia – verzoening, werk scheppen, multinationals – is Pax Nieuws.
Acties voor vrouwenrechten, na de vrede met FARC in 2016 bij Mensen met een Missie

28 maart 2020 Colombia staat weer in de belangstelling
Het land is erg mooi en duizenden toeristen komen weer genieten van de feesten, van de muziek en van de energie van de Colombianen. Je kunt zelfs “authentiek overnachten” in een guerillakamp als je je een dag als rebel wilt voelen. Over het verleden zwijgt men, de tegenstellingen zijn niet weg, maar de oorlog is pas voorbij als er rechtvaardigheid komt. Tot zolang blijft de “Wet van de Stilte” zoals Karin Anema haar verslag over Colombia noemt.
Zie de uitgebreide bespreking in Trouw 28 maart 2020.

2018-03-06 Hoe ontsnappen aan drugsbazen en milities?
Medellin, tweede stad van het land, is een voorbeeld sinds de komst van een nieuwe burgemeester Sergio Fajardo. Met steun van familiebedrijven investeert hij in de arme favela’s hoog tegen de berghellingen. Met succes: het aantal moorden zakte van 2000 tot 2015 met 80%, het aantal armen met 25%. In 2008 is Innovatiecentrum RutaN opgericht dat Medellin een nieuw Silicon Valley gaat maken. Zie de zeer uitvoerige reportage van 6 maart 2018 in Trouw

2016-11-30 is de tweede herziene versie van het akkoord tussen regering en FARC goedgekeurd door het Congres
16 november is het getekend tussen regering en FARC. Maar het referendum keurt het af met 51%. In 2017 moeten alle partijen beginnen met de uitvoering: de waarheidscommissie, de amnestiewet, de grondwet.
Belangrijkste veranderingen gaan over de rechtspraak. Overgang wordt beperkt tot 10 jaar. Nieuwe landbezitters krijgen garanties, ten koste van onteigende boeren. Die kunnen hun land niet terugkrijgen en krijgen misschien geen of een kleinere vergoeding. Alles bijeen: meer kans op straffeloosheid en minder kans op blijvend herstel van vrede.

2016-10-07 vr krijgt president Santos de Nobelprijs voor de Vrede
Het akkoord is op 26 september ondertekend. Op zondag 2 oktober volgde het referendum. Met 50,23% van de stemmen was de uitslag NEE. Verschil tussen ja- en nee-stemmers was nog geen 63 duizend.
Het Nee kwam van de mensen die op de eerste plaats bestraffing willen zoals ex-president Alvaro Uribe: “gevangenis in plaats van zetels in het parlement”. Ondanks dat wil president Santos en ook de FARC door met het vredesproces en de echte verbeteringen die daarna gemaakt moeten worden.

2016-08-28 zo, sinds de jaren 1960 is Colombia een land van terreur
en geweld door veel verschillende groepen en belangen. Naar schatting 220.000 doden, vermoedelijk veel meer.
Begonnen als verzet van boeren en inheemse gemeenschappen tegen grootgrondbezitters en multi-nationals. Hun velden werden in beslag genomen voor mijnbouw en grootschalige landbouw o.a. cocaine-teelt. Uit dit verzet is in 1964 de FARC ontstaan, Revolutionary Armed Forces of Colombia.
Sinds jaren 80 ontwikkelt zich de drugs-cocaine-handel en ontstaan steeds meer gewelddadige groepen. Deels vanuit grootgrondbezitters en bedrijven, deels vanuit maffia-achtige groepen, deels vanuit de bevolkingsgroepen die zich willen verdedigen

In 2011 begon de nieuwe president Santos gesprekken met de FARC
Om het geweld en de moorden tegen de gewone mensen te stoppen. Na ruim 5 jaar leidt dat tot een akkoord dat woensdag 24 augustus 2016 getekend werd in Havana op Cuba. De president kondigt een staakt-het-vuren aan voor maandag 29 augustus.
De uitvoering van het akkoord brengt veel problemen. Er is altijd een principieel conflict. Misdadigers moeten gestraft worden. Daar staat tegenover dat ze dan nooit zullen meewerken aan stoppen van de strijd. Er moet een soort verzoeningsprogramma komen, dat samenleven mogelijk maakt.
Wat gaat er gebeuren voor de 6 miljoen ontheemden? En voor de arme boerenbevolking die het meest geleden heeft? Wat gaan de andere strijdgroepen doen, de ELN-guerilla, de doodseskaders van de BaCrim of Bandas Criminales, de drugsmaffia?

De arme boeren hebben ook een probleem: coca en marihuana betaalt beter dan koffie
en heeft meer oogsten per jaar. En kan wel 12 dollar per dag opbrengen. Met een nieuwe teelt wordt je inkomen minder dan eenderde. Nieuwe gewassen willen niet overal groeien en vragen meer werk en inspanning. Ook ontbreekt vaak infrastructuur als wegen, verbindingen en markt-organisaties. Het gewas-vervangings-programma van regering en FARC heeft het hiermee heel moeilijk. De VN gaven op 4 november 2017 een bijdrage van 300 miljoen dollar in de strijd tegen cocaine

Daarna gaat het om de economie
Die is de derde van Latijns Amerika met veel grondstoffen uit mijnbouw; met mogelijkheden in landbouw, onderwijs, havens en infrastructuur. Daarin is ook al veel ge-investeerd.
Werken aan landhervorming, organiseren van de terugkeer van honderdduizenden verdreven boeren. Heropvoeding van ruim zevenduizend FARC-strijders. Ondertussen het geweld van andere groepen tegengaan

Groepen in Nederland volgen het proces met belangstelling
De Protestantse Kerk steunt de Mennonietenkerk IMCOL, doopsgezinden, die werken aan verzoening. Het gaat vooral om erkenning van fouten door de misdadigers. En om eigendomsrechten van het land. Dat is nog belangrijker dan bestraffing.
Vredesorganisatie Pax heeft ook al vele jaren contacten in Colombia. Geadopteerden met hun families volgen de ontwikkelingen met spanning. Vaak zijn ze ook verdeeld over de vraag: gerechtigheid met bestraffing of verzoening en met de oude vijanden ondanks alles een nieuw samenleven tot stand brengen

Als wereldwinkel volgen we met belangstelling
We hebben chanchama’s van Indianen in Leticia, chaquira-armbandjes van de Nonam, een kleine volksgroep bij wie Pritha Belle – nu bij Pax – jaren werkte.
Ook prachtige affiches van het Museo de l’Oro, het goudmuseum in Bogota. Fair Trade producten komen van importeurs voor wereldwinkels, de overige verkregen we via persoonlijke contacten

Klik hier voor de lijst van onze producten. Vooral de Belvas chocolade van de aparte cacao-variant van Colombia is het proberen waard.