Aragoniet / Parels

Aragoniet / Parels

Aragoniet is een fraai en sierlijk mineraal. Het is de voornaamste vorm van de kalk van koralen en schaaldieren. Hiervan zijn ook de echte parels gevormd. Schelpdieren zetten dunne laagjes Aragoniet af op een binnengedrongen verontreiniging of zandkorrel.

De belangrijkste vindplaatsen in Europa zijn Spanje, Molina de Aragon, waar het mineraal naar genoemd is. Verder Cianciana op Sicilie samen met zwavel en calciet. In Stiermarken in Oostenrijk wordt het gevonden als ijzerbloesem, struikvormig.

Chemie: Aragoniet is net als calciet een vorm van calciumcarbonaat, gekristalliseerd volgens het rhombische stelsel. De kristallen zijn pseudohexagonaal. Het is een minder stabiel mineraal en gaat op de duur over in calciet. De scheikundige formule is CaCO3, het soortelijk gewicht 2.94, de hardheid 4.

De Parel is de geboortesteen voor juni en de steen voor de maandag. In de griekse mythe zijn parels de tranen van Aphrodite, de godin van de liefde.
De psychische werking is: geven van geluk en wijsheid, versterken van vriendschap.
De lichamelijke werking die aan parels wordt toegeschreven: helpt tegen interne problemen van hart, maag, darm.
In onze kollektie hebben we: Aragoniet eieren, met afwisselend witte en doorschijnende laagjes en ronde ballen met prachtige bruinige strepingen.

Enkele producten:

€ 9.95 incl BTW
€ 13.50 incl BTW
€ 12.95 incl BTW
€ 14.95 incl BTW
€ 19.95 incl BTW
€ 7.50 incl BTW
€ 11.95 incl BTW